Rolnictwo oraz ekorolnictwo - charakterystyka.

Rolnictwo oraz ekorolnictwo – charakterystyka

Prasóweczki

Rolnictwo (obok przemysłu oraz branży usługowej) jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki w wielu krajach. Spełnia ono podstawową funkcję ekonomiczną – pozwala uzyskać produkty pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego, a także wiele półproduktów używanych w innych gałęziach produkcyjnych (na przykład zboże). Inną funkcją rolnictwa jest zapewnianie miejsc pracy (funkcja społeczna) oraz przekształcenie istniejącego krajobrazu naturalnego w krajobraz rolniczy (funkcja przestrzenna).

Rolnictwo oraz ekorolnictwo – charakterystyka

Początki rolnictwa datuje się na neolit, czyli od 10 000 do 3000 lat p.n.e., ale wielu ekspertów dostrzega jego początkującą formę już o wiele, wiele wcześniej. Obecnie większość gospodarstwa w krajach rozwiniętych (więc również w Polsce) ma charakter rolnictwa intensywnego – wysokotowarowego, nastawionego na wysoką produkcję i przedstawiającego duży stopień mechanizacji, czyli zastąpienia pracy ludzkich rąk specjalistycznym i profesjonalnym sprzętem oraz maszynami rolniczymi.

Warunki rozwoju rolnictwa

Do warunków sprzyjających rozwojowi rolnictwa można zaliczyć te pochodzące z kręgów warunków przyrodniczych oraz pozaprzyrodniczych – związanych z innymi aspektami. Czynniki przyrodnicze to przede wszystkim odpowiednie warunki glebowe (najbardziej pożądane są takie gleby jak czarnoziemy, czarne ziemie oraz niektóre mady i gleby brunatne; w Polsce dominują jednak gleby o przeciętnych możliwościach rolnych – zajmują one ponad 60% obszaru naszego kraju) oraz rzeźba terenu (w Polsce dość optymalna, ze względu na to, że jest to kraj nizinny oraz równinny). Oprócz tego ważny jest również odpowiedni klimat oraz zasoby wodne (gwarantujące swobodny dostęp do zbiorników wodnych).

Poza wymienionymi warunkami przyrodniczymi sprzyjającymi rozwojowi rolnictwa na poziom infrastruktury rolnej mają również wpływ czynniki ekonomiczno-społeczne decydujące o sposobie gospodarowania. Do tych pozaprzyrodniczych aspektów należą między innymi – sposób użytkowania ziemi, struktura agrarna, wyposażenie techniczne oraz przede wszystkim polityka rolna państwa, a także wsparcie udzielane rolnikom przez organizacje państwowe.

Ekorolnictwo i żywność ekologiczna

Rolnictwo ekologiczne jest stosunkowo nowym trendem, który pojawił się w tym sektorze gospodarki. Jest swoistym sprzeciwem przeciwko żywności wysoko przetworzonej produkowanej przez gospodarstwa rolne – zawierającej antybiotyki oraz pestycydy, powstałe na wskutek oprysków chemicznych stosowanych celem ochrony roślin przed szkodnikami. Rolnictwo ekologiczne poprzez zaprzestanie stosowania tych i innych specyfików syntetycznych na rzecz użycia środków naturalnych, nieprzetworzonych technologicznie pozwala produkować cenioną na całym świecie – żywność ekologiczną. Ekorolnictwo swoją działalnością stara się ponadto nie naruszać właściwości środowiska naturalnego oraz działać tak, jak działa naturalny ekosystem. Dlatego też w rolnictwie tego typu obowiązuje szereg stosowanych powszechnie zasad, do których zaliczyć można między innymi (oprócz zaprzestania stosowania pestycydów na rzecz naturalnych technik ochrony przed szkodnikami) – zwierzęta hoduje się w większości w systemie ściółkowym, co znacznie ogranicza ilość odpadów oraz gnojowicy; nie wzbogacanie paszy dla zwierząt hodowlany o antybiotyki i hormony, a stosowanie pokarmu pochodzącego całkowicie z własnego gospodarstwa bądź kiszonek tworzonych zgodnie z prawidłowościami biologicznymi; ograniczenie użycia sprzętów oraz dbanie o to by maszyny rolnicze poprzez swoją wysoką technologię w której zostały stworzone były przyjazne dla środowiska naturalnego i nie powodowały one jego zbyt dużej degradacji – płytkie oranie, głębokie spulchnianie, brak tak zwanego „odwracania gleby” podczas tych czynności; uprawa w systemie mozaikowym, brak wielohektarowych monokultur, prowadzenie efektownego płodozmianu; brak stosowania GMO i innych modyfikacji genetycznych.

Żywność ekologiczna wytwarzana przez gospodarstwa ekologiczne jest niestety nadal nieco droższa niż standardowe produkty żywnościowe pochodzące z tradycyjnych gospodarstw. Wpływa na to przede wszystkim fakt, że jej wytwarzanie jest bardziej czasochłonne oraz wymaga więcej wysiłku, ze względu na używanie ekologicznych metod i technologii. Wciąż jednak wzrasta liczba zwolenników takiej żywności dla których cena nie gra roli i są oni w stanie wiele zapłacić za prawdziwe, naturalne i ekologiczne produkty z polskich gospodarstw.

Korzyści płynące z rozwoju rolnictwa ekologicznego

Produkcja ekologiczna pozwala na uzyskanie żywności ekologicznej, określanej mianem zdrowej, ze względu na ich naturalny charakter oraz ograniczenie dodatków sztucznych. Zbiory pozyskane w ten sposób to właśnie główny cel ekorolnictwa. Gospodarstwa ekologiczne są także jednocześnie jedną z największych sieci agroturystycznych w naszym kraju – oprócz ekologicznej żywności znacznie poszerzają bazę noclegową i umożliwiają wielu ludziom odpoczynek na przysłowiowej polskiej wsi. Rolnictwo ekologiczne przyczynia się także do zmniejszenia ingerencji człowieka i jego działań w środowisko naturalne, a co za tym idzie powstrzymuje jego degradacje oraz przekształcanie. Obszary gospodarstw ekologicznych poprawiają mikroklimat oraz pomagają przetrwać i znaleźć schronienie wielu gatunkom zwierząt. Oprócz tego działania podejmowane przez rolników ekologicznych przyczyniają się do ochrony gleby oraz naturalnych zbiorników wodnych.

Rolnictwo ekologiczne – skąd czerpać fundusze na rozwój?

Ekorolnictwo bywa stosunkowo kosztowną inwestycją, szczególnie na początku – podczas przekształcenia gospodarstwa rolnego z tradycyjnego na eko oraz przez pierwsze lata takiej działalności. Później – stopniowo przynosi coraz większe zyski i staje się bardziej rentowne. Z pomocą w takim rozwoju gospodarki rolnej przychodzą firmy zajmującej się finansowaniem takich działań. Na rynku znajduje się sporo różnego typu firm – jedną z najpopularniejszych jest Kredytum.pl S.A., które od wielu lat swojej działalności na polskim rynku pomogła kilkudziesięciu tysiącom polskich gospodarstw. Firma oferuje możliwość kredytu pod zastaw na ziemię bądź rozwój gospodarstwa, leasing na maszyny rolnicze, dogodne kredyty (także tak zwane chwilówki). Takie wsparcie finansowe znacznie ułatwia wejście na rynek ekologicznego rolnictwa i przebudowę gospodarki funkcjonującej do tej pory.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments