Podsumowanie tegorocznych zbiorów rolników

Podsumowanie tegorocznych zbiorów rolników

Rolnictwo jest bardzo ważnym sektorem gospodarki. Praca w rolnictwie jest bardzo trudna oraz odpowiedzialna. Praca rolników powinna być wspierana przez państwo. Dodatkowo rolnictwo należy do sektorów gospodarki o dużym wpływie na środowisko naturalne oraz ma istotny wpływ na zdrowie. Gospodarka rolna pełni trzy funkcje:

Czytaj więcej